Informacja o Firmie:

Sklep internetowy Mamibot znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mamibot.tech, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest firma:

E-BRAND HERO SP. Z O. O.

ul. Jedności Narodowej 81/2A, 50-262, Wrocław, Polska

Nip: 8992784924


Kontakt e-mail: info@mamibot.tech
Kontakt telefoniczny: +48 729 974 766
Kapitał zakładowy: 155 000 PLN
REGON: 363829757
NIP: 8992784924
Siedziba/miejsce prowadzenia działalności:

ul. Jedności Narodowej 81/2a, 50-262, Wrocław

 

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane spółce przez Klientów Sklepu są przetwarzane przez firmy kurierskie.

Powierzone spółce dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy zawartej z Klientem Sklepu;
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez mamibot.tech, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę. Klient ma prawo zrezygnować z newslettera w każdej chwili, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w newsletter, albo wysyłając e-maila na adres info@mamibot.tech, ze wskazaniem takiej dyspozycji.

Powierzone spółce dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

Ceny:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest ceną wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki. Cena zamówionego towaru jest ceną przedstawioną na stronie w momencie złożenia i potwierdzenia zamówienia. Zamówienie regulowane jest jednorazowo.

Mamibot.tech zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian. Nie będzie wpływać to na zamówienia zawarte w czasie ich obowiązywania, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia:

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę mamibot.tech. Zamówienia są realizowane wedle kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

Jeżeli w momencie złożenia zamówienia artykuł okaże się niedostępny, mamibot.tech zobowiązuje się poinformować o tym Klienta, zwrócić Klientowi pieniądze w terminie do 30 dni od daty płatności za zamówienie oraz do anulowania zamówienia. Standardowo wystawiany jest dowód zakupu przesyłany drogą elektroniczną do Nabywcy

Faktury dla firm i przedsiębiorstw są wystawiane po potwierdzeniu zamówienia. Faktury wysyłane są drogą mailową zaraz po złożeniu zamówienia. Dostępne są również na koncie mamibot.tech danego Klienta. Wystarczy przejść do rubryki „Moje zamówienia”, „szczegóły zamówienia” i pobrać/wydrukować fakturę.

Uwaga, prosimy Klientów o dokładne wpisanie nazwy firmy, adresu i numeru NIP podczas podawania adresu dostawy zamówienia. Sklep mamibot.tech nie ma możliwości modyfikacji czy zmiany już wystawionej faktury.

Faktura jest podstawą do ewentualnego zgłoszenia reklamacji lub zwrotu towaru.

Dostawa:

Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem współpracujących firm kurierskich.

Na czas otrzymania towaru składa się:

  • czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
  • czas dostawy – czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka kurierska dociera zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu). Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia, które powstały po stronie wybranej firmy kurierskiej, lub których przyczyną była siła wyższa

Czas realizacji „1 dzień roboczy” oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9.00 rano, towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego, do czego Sklep zastrzega sobie prawo.

Wysyłki towaru realizowane są z magazynu głównego wraz z dokumentem WZ. Faktura VAT lub paragon fiskalny bądź dodatkowe dokumenty gwarancyjne wysyłane są na adres e-mail Nabywcy podany w zamówieniu. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić Spółce w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera lub nie odbierać przesyłki.

Sposoby płatności:

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  • Przelewem tradycyjnym na otrzymany w mailu numer konta bankowego
  • Przez system www.tpay.com (płatność online, karta kredytowa)
  • Gotówką do rąk kuriera, w przypadku wyboru wariantu dostawy „za pobraniem”

Firma kurierska może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez firmę kurierską jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Własność intelektualna:

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie zarejestrowanym pod domeną o nazwie mamibot.tech są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez wyraźnej zgody Właściciela bądź uprawnionych pracowników Sklepu mamibot.tech

Prawo do odstąpienia od umowy:

Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie urządzenia lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie urządzenia. Zwrot dotyczy produktów nieużywanych. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, które powodują zmniejszenie wartości rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: E-Brand Hero sp. z o.o.

, ul. Jedności Narodowej 81/2a, 50-262, Wrocław, 52-231 Wrocław, e-mail: info@mamibot.tech,
nr tel. +48 729 974 766
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: ________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) __________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________
Adres konsumenta(-ów) __________
Data i Podpis konsumenta(-ów) __________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi płatność tylko za urządzenia, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy kompletne urządzenia. Zwrotu płatności dokonujemy WYŁĄCZNIE w formie przelewu bankowego, na wskazany przez zwracającego rachunek bankowy.

Klient powinien odesłać lub przekazać do Sklepu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (kuriera, operatora pocztowego). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy Klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło”.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

Warunki gwarancyjne:

Dystrybutor wraz z Producentem, deklaruje, iż zakupione urządzenie winne być wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady. Dystrybutor prowadzi na terenie Polski, we Wrocławiu, centrum napraw serwisowych – gwarancyjnych i pogwarancyjnych (odpłatnych). Naprawy gwarancyjne są wykonywane tylko dla produktów zakupionych na terenie Polski, potwierdzeniem jest dowód zakupu.

Wszelkie aktualne informacje na temat działań gwarancyjnych i serwisowych Dystrybutora, Nabywca może znaleźć w odpowiedniej zakładce na stronie www.mamibot.tech

Dystrybutor marki Mamibot zastrzega sobie prawo do uaktualnień, zmian zapisów co do procedury obsługi serwisowej, sposobu i kosztów realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Każdy Nabywca zobowiązany jest to stosowania się do wytycznych prezentowanych na stronie www Dystrybutora

Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu maksymalnie 21 dni od daty dotarcia do autoryzowanego punktu serwisowego produktów. Po skutecznej naprawie Klient otrzymuje naprawiony produkt wraz z dokumentem serwisowym z wyszczególnieniem zgłoszonej usterki i zakresu wykonanych prac naprawczych/serwisowych.

W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 40 dni. Bądź we wskazanych przypadkach, po ocenie serwisu, Klient otrzyma nowe urządzenie dla tego samego bądź równorzędnego modelu.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu dla niżej wymienionych produktów. Okres gwarancji na baterie wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku zakupu jako przedsiębiorca – okres gwarancji na produkty i baterie skrócony jest o połowę. Produkty objęte 24 miesięczną gwarancją:
GREY / PREVAC / SOFIE / GLASSBOT / SWEEPUR / MOPA / PIONA / PROVAC 2+ oraz RESTON; DOT; NOX; KAMERA IBABY; JONIZATOR AIR.
Dla niżej wymienionych produktów okres gwarancji wynosi 12 miesięcy:
PROVAC; PROVAC PLUS; PROVAC PLUS TWO; SLOWJUICER; SLOWCOOKER; SMARTPOT; SOUS VIDE; ZGRZEWARKA EGOCOOK

Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego, w pomieszczeniach wewnątrz domu, biura (bez tarasów, balkonów, ganków, garażów, podjazdów, magazynów, hal przemysłowych)

Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi,

d) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji producenta lub Dystrybutora

e) części z natury łatwo zużywalnych, takich jak: szczotki boczne, szczotki główne, wszelkie filtry, akcesoria dodatkowe, ściereczki, szmatki czyszczące

f)  instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,

g) przypadków, w których nie stwierdzono wady produktu w trakcie wizyty w serwisie.

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji trzech napraw tego samego elementu nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych, korekty ustawień elementów składowych urządzenia.

Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany serwis Mamibot prowadzony przez Dystrybutora we Wrocławiu lub jeśli jest to niemożliwe, autoryzowana placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki).

Zwracany sprzęt musi być kompletny – zapakowany w oryginalne pudełko i wszystkie akcesoria i dodatki oraz dokumenty (dokument zakupu, karta gwarancyjna), bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

Koszty zwrotu urządzenia do serwisu ponosi Nabywca. Serwis zwraca urządzenie do Nabywcy na swój koszt. Nabywca może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów na wysyłkę robota do serwisu, jeśli serwis potwierdził usterkę gwarancyjną. Zwrot poniesionych kosztów odbywa się maksymalnie do najniższej kwoty za jaką sklep/serwis realizuję wysyłkę do Nabywcy. W przypadku sklepu/serwisu mamibot ta kwota to 17 złotych brutto. Do wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów do wysokości w/w kwoty, Nabywca winien dostarczyć kopię listu przewozowego (kurier, operator pocztowy) jako dowodu nadania, będącego konieczną podstawą do realizacji zwrotu pieniężnego. Zwrot zawsze odbywa się wyłącznie na konto bankowe Nabywcy zdeklarowane w wiadomości e-mail wysłanej na adres info@mamibot.tech.     

Mamibot Manufacturing jak i Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia i niezgodnego z jego przeznaczeniem (uszkodzenia mechaniczne, zalania i skorodowania części wewnętrznych urządzenia wywołanych przez Użytkownika i osoby z jego otoczenia lub w wyniku napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione bądź firmy nie posiadające autoryzacji producenta i dystrybutora na rynku polskim.

Poniższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.

Zwrot do serwisu robota zakupionego bezpośrednio na stronie www Dystrybutora nie wymaga okazania opieczętowanej i podpisanej karty gwarancyjnej, o ile zostanie przedstawiony dowód zakupu.

Zwrot do serwisu robota zakupionego w każdym innym miejscu – sklep detaliczny lub internetowy innego Sprzedawcy/Resellera, winien być uzupełniony, poza dokumentem zakupu, również o kartę gwarancyjną lub jej kopię z pełnymi danymi i pieczątką Sprzedawcy

Uwaga: Uszkodzenie lub usunięcie numeru seryjnego lub numeru EAN bądź tabliczki znamionowej  z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji. Do skorzystania z pomocy serwisu konieczne/niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu. Należy przygotować i podać następujące dane znajdujące się na tabliczce znamionowej: Model (MOD.), Numer seryjny (S.N.), oraz datę i miejsce zakupu.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MAMIBOT (*jeśli funkcjonuje na stronie)

1. Urządzenia będące przedmiotem wypożyczenia są wyłączną własnością wypożyczalni

2. Klientem wypożyczalni jest osobą, która zaakceptowała regulamin oraz wpłaciła kaucję zwrotną jako poświadczenie zawarcia umowy wypożyczenia pomiędzy Stronami.

3. Stronami umowy wypożyczenia jest wypożyczalnia nazwana w umowie jako Użyczający oraz osoba fizyczna/ firma nazwana w umowie jako Wypożyczający/Klient

4. Przedmiotem wypożyczenia są zestawy urządzeń w postaci robota sprzątającego, robota do szyb oraz elektrycznego MOPA wedle poniższej tabelki:

 

Robot sprzątający

Robot do szyb

Elektryczny mop

Łączna wartość kaucji za zestaw

OPCJA 1

GREY

GLASSBOT

MOPA

3721,00 zł

OPCJA 2

GREY

SOFIE

3254,00 zł

OPCJA 3

GREY

 

 

1777,00 zł

OPCJA 4

SOFIE

 

 

1477,00 zł

5. Tytułem zabezpieczenia praw Użyczającego wynikających z umowy, Wypożyczający wniesie Użyczającemu kaucję w wysokości 500pln.

6. Kaucję można przelać na konto lub zapłacić przy odbiorze urządzeń w dniu dostawy.

7. Kaucja jest zwracana Klientowi w ciągu 3 dni roboczych od odebrania przez Wypożyczalnię urządzenia od kuriera.

8. Opłata za wypożyczenie wynosi 277 lub 377zł kwartalnie. Wypożyczenie realizowane jest na 7 dni kalendarzowych.

9. Koszt wysyłki Produktów, w kwocie 17 zł, będących przedmiotem wypożyczenia w obie strony ponosi Wypożyczający. Wypożyczający akceptuje koszt wysyłki, który doliczony zostanie do kwoty wypożyczenia oraz kaucji.

10. Wszystkie kwoty wyrażone są w wartości brutto.

11. Czas wypożyczenia z pkt.7 liczy się od momentu, kiedy Klient otrzyma urządzenie od kuriera, do momentu odebrania urządzenia przez wskazanego przez Użyczającego kuriera, zaokrąglając do pełnej doby w górę (minimum jedna doba).

13. Klient otrzymuje kompletny zestaw wraz z urządzeniem odpowiadający składowi zestawu zawartemu na pudełku i/lub na stronie mamibot.tech.

14. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan fizyczny/techniczny oraz kompletność sprzętu(urządzenie + akcesoria będące na wyposażeniu pudełka) w obecności kuriera.

15. Klient dokonując wypożyczenia, potwierdza, iż otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

16. Po okresie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązuje się do bezwzględnego zwrotu zestawu urządzeń w dniu i miejscu, w jakim stawi się kurier wysłany przez Użyczającego.

17. Wypożyczający w momencie zwrotu towaru jest bezwzględnie zobowiązany do wyczyszczenia wypożyczanego sprzętu do stanu z dnia otrzymania sprzętu od użyczającego (opróżnione pojemniki kurzowe, wyczyszczone szczotki główne i boczne, czyste ściereczki myjące i mopujące).

19. Niezwrócenie kurierowi zestawu produktów po okresie wypożyczenia będzie traktowane jako kradzież z przywłaszczeniem wraz z przekazaniem informacji o zaistniałym fakcie do odpowiednich organów ścigania przez Użyczającego.

20. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.

21. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu ani w żaden inny sposób ingerować w jego stan fizyczny.

22. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej lub jakimkolwiek osobom z otoczenia bądź postronnym, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność materialną Wypożyczającego. 

23. Jeśli Klient w ciągu 3 dni od zwrotu zestawu wypożyczonych urządzeń, zdecyduje się na zakup 3 lub 2 produktów otrzyma zwrot w kwocie 100 zł, do dokonanego zakupu.

.