Kiedy serwis może odmówić przyjęcia produktu do reklamacji?

Kiedy serwis może odmówić przyjęcia produktu do reklamacji?

Kiedy serwis może odmówić przyjęcia produktu do reklamacji?

Roboty sprzątające, jak wszystkie sprzęty elektroniczne mogą się zepsuć. Co wówczas należy zrobić? W pierwszej kolejności najlepiej zajrzeć do instrukcji, gdzie zostały opisane różnego rodzaju usterki, z którymi uporasz się samodzielnie. Jeżeli awaria nie została opisana w instrukcji, możesz skorzystać z gwarancji i zgłosić do nas zaistniały problem. Dowiedz się, jak to zrobić.

Wszystkie produkty Mamibot są objęte dwuletnią gwarancją. Co istotne, gwarancja na baterię wynosi rok. Urządzenia kupowane na fakturę VAT mają krótszą gwarancję – rok na robota i pół roku na baterię.  Usterkę robota należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się na stronie www.mamibot.tech.

èDowiedz się, jak złożyć reklamację

Jeżeli dokonałeś zakupu urządzenia u jednego z naszych partnerów, możesz zgłosić reklamację bezpośrednio na naszej stronie lub w sklepie, w którym kupiłeś robota.

Reklamację może złożyć każdy klient, który uzna, że jego sprzęt nie działa w należyty sposób. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne następuje w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza. Warto mieć na uwadze, nie zawsze może zostać uznana za zasadną. Dowiedz się, kiedy serwis może odmówić naprawy robota w tramach bezpłatnej gwarancji:

×         Brak dowodu zakupu. Podczas składania formularza reklamacyjnego klient ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu urządzenia. Tylko na tej podstawie możemy określić, kiedy i gdzie został kupiony produkt. Dowodem zakupu może być nie tylko paragon lub faktura, lecz także wyciąg z konta bankowego z potwierdzeniem dokonania przelewu lub powołani w tym celu świadkowie.

×         Uszkodzenia mechaniczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Najczęstsze usterki mechaniczne to zalanie robota, wyłamanie jednej z części urządzenia lub kawałka obudowy.

×         Niewłaściwa eksploatacja urządzenia/ Użycie niezgodne z przeznaczeniem. W instrukcji obsługi do każdego robota znajdziesz wskazówki dotyczące jego prawidłowego użytkowania. To ważne, aby stosować się do wszystkich zaleceń. Przykładowo, Mamibot Prevac nie nadaje się do czyszczenia długowłosych dywanów. Jeżeli więc uszkodzenie robota będzie wynikiem używania robota właśnie na tego rodzaju powierzchni, reklamacja zostanie odrzucona.

×         Nieprawidłowa konserwacja robota.

×         Zużycie elementów eksploatacyjnych. Elementy robota, które podlegają stałej eksploatacji nie są wymieniane w ramach gwarancji. Elementy eksploatacyjne to m.in. szczotki, ściereczki, pojemnik wodny, ładowarka itd.

×         Minął termin gwarancji. Jeżeli klient zgłosi gwarancję po ustalonym terminie (2lata/rok na robota oraz rok, pół roku na baterię)zostanie ona automatycznie odrzucona bez względu na rodzaj usterki.

×         Produkt został zakupiony poza terenem Polski. Na stronie mamibot.tech możesz reklamować jedynie roboty zakupione w Polsce (bezpośrednio ze sklepu internetowego lub od jednego z naszych partnerów). Jeżeli kupiłeś urządzenie Mamibot w innym kraju, powinieneś złożyć reklamację w miejscu zakupu robota.

×         Podjęto próbę samodzielnej naprawy robota. W instrukcji obsługi znajdziesz informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia robota. Niektóre części można samodzielnie odpiąć, aby dokładnie je wyczyścić. Nie należy jednak rozkręcać robota we własnym zakresie oraz odkręcać i wymieniać części wewnątrz urządzenia. Jeżeli w serwisie okaże się, że robot był rozkręcany, reklamacja nie zostanie uznana.

Zanim odeślesz robota

Aby serwisant mógł przystąpić do naprawy robota, urządzenie musi być czyste. Pamiętaj więc, aby przed spakowaniem urządzenia opróżnić pojemnik na nieczystości i wyczyścić filtr. Usuń z kółek nawinięte włosy lub sierść. Upewnij się, czy oprócz robota nie musisz wysłać też akcesoriów (stacji dokującej, zasilacza). Brudne roboty, które trafią do reklamacji są czyszczone przez nas na koszt kupującego. Opłata za czyszczenie wynosi 50  zł + 23% VAT.